Hands-on

"Märta Helena Reenstierna, allmänt bekant som Årstafrun, skriver i sin dagbok från augusti 1806 om hur hon besökte Arsenalen i Kungsträdgården 'där vi besågo många rara saker och hade jag på mig Kung Carl d:XIII:s blodiga handske". (16)

A housewife from Årsta trying on the bloody glove of King Carl XIII of Sweden in an early incarnation of Livrustkammaren in Stockholm.  Living the costume historian's dream, 1806.

Rangström, Lena. Modelejon: Manligt Mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal. Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2002.