Sthlm vs. NYC

This is a good a description as any of cultural differences between Stockholm and New York, described here in terms of expressions of taste:

"I Stockholm finns en mycket starkare och mer entydig bild av vad den goda smaken är, och här tar man sig gärna rätten att definiera den, jämfört med New York där den goda smaken är mycket mer subjektiv och präglad av vilken kultur man kommer ifrån, vilken bakgrund man har, vart man är på väg."*

In the words of Carin Rodebjer, in conversation with Karin Falk.

Falk, Karin. Den svenska modeundret. Stockholm: Norstedts, 2011.


*My translation: "In Stockholm there is a much starker and more unequivocal picture of what good taste is, and here one feels he or she has the right to define it, compared to New York where good taste is much more subjective and imprinted with the culture one comes from, what kind of background one has, where one is going."