FEBRUARY 2019: PEFLETTI / \ PEFLETTI

IMG_8951.JPG
IMG_8953.JPG

A PEFLETTI IS A NECESSITY IN A COMMUNAL SAUNA, OR BASTU AS IT’S CALLED IN SWEDISH, A SANITARY COURTESY. OUR APARTMENT COMPLEX HAS JUST REBUILT OURS AND I DECIDED TO WEAVE SOME OF THESE SMALL TOWELS TO CELEBRATE.

 

EN PEFLETTI ÄR EN NÖDVÄNDIGHET I EN DELAD BASTU, EN SANITÄR ARTIGHET. VÅR BOSTADSFÖRENING HAR NYLIGEN BYGGT OM VÅR BASTU OCH JAG FIRAR MED ATT VÄVA ETT PAR PEFLETTI.

IMG_8958.JPG

PINTEREST BOARD

 

Woven with Ekelunds organic cotton in Black and Beige, as well as Bockens linen 16/2.

 

PLAY AND INSPIRATION:

  • Play around with the blocks, both the pattern and the tabby—the combinations are nearly endless!

  • Weave 12” (30 cm) lengths, fold lengthwise and sew into scrub mitts. Or weave a 59” (150 cm) length to make a “hip hider”, preferable public-sauna wear for some

LEK OCH UTFORSKNING:

  • Leka med partierna, både mönsterinslagen och botteninslagen—så många möjligheter!

  • Väv 30 cm långa bitar, vika dubbelt för en skrubbvante. Eller väv 150 cm för en höftskynke, som av vissa föredras i offentliga bastu

IMG_8963.JPG